Buddy-project

Wat is het Buddy-Project
Binnen ons cliënten contact merkten we dat laagdrempelig contact vanuit het netwerk zeer helpend was voor onze cliënten. Dit netwerk werd door onze begeleiders extra ondersteund wat een zeer positieve en succesvolle invloed had. Vanuit deze constatering zijn we in April 2021 een pilot gestart met een vijftal extra geworven potentiële vrijwilligers. Deze vrijwilligers gingen vanuit aansluiting en presentie extra ondersteuning bieden aan onze eigen cliënten. Laagdrempelig, vanuit vertrouwen en op basis van een persoonlijke match cliënt/vrijwilliger.

Enkele voorbeelden waarin een buddy heeft ondersteund; naar de tandarts mee gaan als dat een hoge drempel is, de financiën inzichtelijker maken (geen regelingen afspreken maar helpen om post open te maken en sorteren), een wandeling door het bos met de hond etc. Wat extra aandacht en een luisterend oor is net wat iemand op dat moment nodig heeft bovenop de zorg die men van uit de begeleider ontvangt.

Wat is een Buddy?
Een buddy is een vrijwilliger met een groot hart en passie voor de zorg en medemens. Het is geen vervanging van de begeleiding maar soms heeft iemand gewoon wat extra ondersteuning nodig bij zaken waar een begeleider niet zo snel aan toe komt, dit kan erg divers zijn. De buddy werkt samen met de begeleider. Buddy’s bestaan uit vrijwilligers die zichzelf hebben gemeld bij onze organisatie of oud- cliënten welke succesvol uit zorg zijn gegaan

Van werving, training tot uiteindelijk match cliënt/buddy.

We starten met een eerste screening samen met de potentiële vrijwilliger. Vanuit deze screening stellen we vast of de persoon past binnen hoe wij zorg willen verlenen. Uiteraard is er zeker ook aandacht voor wat de vrijwilliger graag zelf wil bereiken/leren. Alle vrijwilligers volgen een verplichte training op +/- 6 achtereenvolgende zaterdagen. Deze trainingen zijn o.a. gericht op grenzen bewaken, de presentiebenadering en gesprekstechnieken.

Na afloop van de training zal de begeleiding samen met de projectcoördinator bekijken bij welke cliënten de buddy ingezet kan worden.

Als laatste stap zal er in overeenstemming met de begeleiding en nog belangrijker de cliënt een kennismaking plaatsvinden. Vanuit deze kennismaking bekijken we of er daadwerkelijk een klik is, als deze er is kan een Buddy met vooraf vastgestelde taken gaan starten.

Buddy worden of heb je een buddy nodig?
Wil je zelf graag buddy worden? Of denk je dat er cliënten vanuit uw organisatie behoefte hebben aan een buddy? Neem dan vooral contact op met onze projectcoördinator Ralf Schilders.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

    Warning: Attempt to read property "post_content" on null in /var/www/vhosts/motivist.nl/webspace/httpdocs/motivist.nl/wp-content/themes/motivist/page.php on line 30