Jeugd

(Echt)scheidings- hulpverlening

Begeleide omgang
Motivist heeft een omgangshuis, een neutrale en een veilige plek waar het kind centraal staat. In dit omgangshuis kan de ‘niet-verzorgende ouder’ zijn/haar kind(eren) onder professionele begeleiding ontmoeten. Het doel van begeleide omgang is toewerken naar onbegeleide omgang bij thuis.
Omgangsbegeleiding is een dienst die wij aanbieden aan ouders/verzorgers, waarbij de niet verzorgende ouder (weer) in contact komt met zijn of haar kind(eren). Het kind staat altijd centraal in het herstellen van het contact.
De omgang kan vanuit een verplicht of vrijwillig kader ontstaan.

Onze visie is dat er vanuit het omgangshuis toegewerkt wordt naar omgang thuis. Alleen bij uitzondering zal er begeleide omgang in de thuissituatie gegeven worden.


Complexe echtscheidingen, ouderschapsreorganisatie.
Bij een scheiding spelen emoties als teleurstelling, frustratie, woede en verdriet een rol. In een scheiding lukt het ouders niet altijd om de strijd buiten de kinderen te houden. Ze worden in meer of mindere mate deel van het ‘gevecht’.

In onze aanpak bij de ouderbemiddeling staat het belang van het kind, in centraal. Daarnaast kijken wij vanuit die positie, samen met ouders, hoe zij hun ouderschap in gezamenlijkheid kunnen invullen en (re)organiseren.

Verder wordt binnen de ouderbemiddeling o.a. aandacht besteed aan het oplossen van praktische en emotionele knelpunten. We richten ons daarbij met name op de communicatiepatronen tussen ouders en waar nodig, aan het herstel van vertrouwen.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. Indien gewenst zal de bemiddeling afgerond worden, middels het opstellen van een (hernieuwd) ouderschapsplan. In dit ouderschapsplan staan alle afspraken tussen ouders die te maken hebben met de opvoeding en ontwikkeling van het kind vastgesteld.

Kinderbegeleiding

Wanneer er strijd en conflicten zijn tussen ouders na een (echt)scheiding kan uw kind behoorlijk klem komen in loyaliteit tussen zijn/haar ouders. Kindercoaching is voor uw kind en u als ouder/verzorger. 

In gesprekken met een begeleider kan het kind zijn/haar gevoelens uiten en praten over de scheiding. De coach ondersteunt het kind zodat het hulp durft te vragen, de scheiding van zijn ouders een plekje kan geven en beter kan omgaan met de scheiding.  

Door kindercoaching krijgt uw kind een stem, kan uw kind zijn/haar gevoel over de scheiding kwijt en wordt uw kind versterkt in het omgaan met de strijd die er speelt tussen zijn/haar ouders. 

Gezinsbegeleiding, veiligheid en vertrouwen

Bij gezinsbegeleiding, veiligheid en vertrouwen krijgt een gezin en/of kind begeleiding van een Motivist, de “Motivist” zal samen met het gezin de hulpvragen in kaart brengen. Samen met de “Motivist” wordt er zeer doelgericht gewerkt aan het vergroten van de veiligheid, het aanleren/afstemmen van (opvoed)vaardigheden, maar ook het activeren en versterken van het sociale netwerk. “Motivist” biedt gezinsbegeleiding voor gezinnen met kinderen van 0-18 (soms 23 in het kader van verlengde jeugdwet) jaar, waarbij sprake is van één of meerdere opvoedingsvragen van de ouders.

Normaliseren, afstemmen en werken vanuit de presentiebenadering/ theorie is hierbij ten alle tijde het uitgangspunt.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

    Warning: Attempt to read property "post_content" on null in /var/www/vhosts/motivist.nl/webspace/httpdocs/motivist.nl/wp-content/themes/motivist/page.php on line 30