Bereikbaarheidsdienst:
06 - 82 90 34 73

Jeugd

Ondersteuning vanuit de Jeugdwet

Complexe echtscheidingen, begeleide omgang
“Motivist” heeft een omgangshuis, een neutrale en een veilige plek waar het kind centraal staat. In dit omgangshuis kan de ‘niet-verzorgende ouder’ zijn kind(eren) onder professionele begeleiding ontmoeten. Doelstelling van de begeleide omgangsregeling is, om toe te werken naar onbegeleide omgang bij de ouder thuis.
Omgangsbegeleiding is een dienst die wij aanbieden aan ouders/verzorgers, waar de niet verzorgende ouder (weer) in contact komt met zijn of haar kind(eren). En waarbij het kind centraal staat in het herstel van het contact.
Dit kan vanuit een verplicht of vrijwillig kader ontstaan.


Complexe echtscheidingen, ouderschapsreorganisatie.
Bij een scheiding spelen emoties als teleurstelling, frustratie, woede en verdriet die je in deze moeilijke periode zult herkennen. Daarbij lukt het ouders niet altijd om de strijd buiten de kinderen te houden. Ze worden in meer of mindere mate deel van het ‘gevecht’.

In onze aanpak bij de ouderbemiddeling staat het belang van het kind, in deze strijd tussen ouders, centraal. Daarnaast kijken wij vanuit die positie, samen met ouders, hoe zij hun ouderschap in gezamenlijkheid kunnen invullen en (re)organiseren.

Tevens wordt binnen de ouderbemiddeling o.a. aandacht besteed aan het oplossen van praktische en emotionele knelpunten. We richten ons daarbij met name op de communicatiepatronen tussen ouders en waar nodig, aan het herstel van vertrouwen.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. Indien gewenst zal de bemiddeling afgerond worden, middels het opstellen van een (hernieuwd) ouderschapsplan. In dit ouderschapsplan staan alle afspraken tussen ouders die te maken hebben met de opvoeding en ontwikkeling van het kind vastgesteld.


Gezinsbegeleiding, veiligheid en vertrouwen
Bij gezinsbegeleiding, veiligheid en vertrouwen krijgt een gezin begeleiding van een Motivist, de “Motivist” zal samen met het gezin de hulpvragen in kaart brengen.
Samen met de “Motivist” wordt er zeer doelgericht gewerkt aan het vergroten van de veiligheid, het aanleren van vaardigheden, maar ook het activeren en versterken van het sociale netwerk. “Motivist” biedt gezinsbegeleiding voor gezinnen met kinderen van 0-23 jaar, waarbij sprake is van één of meerdere opvoedingsvragen van de ouders. Vaak in combinatie met ernstige gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen van de jeugdige.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Buiten kantooruren zijn we, in geval van nood,
bereikbaar op 06 – 82 90 34 73