Visie

“Motivist” heeft een duidelijke visie op zorg, deze visie is samen te vatten in een drietal uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen samen met onze missie het DNA van onze organisatie.

  • Goede zorg kan alleen gegeven worden door onvoorwaardelijk en zonder oordeel in de leefwereld van cliënten aanwezig te zijn.
  • Goede zorg stemt vakinhoudelijke kennis af op de relatie met de cliënt, het start met de relatie.
  • Goede zorg gaat daarnaast uit van het zien en uitgaan van de kwaliteiten van de cliënt/ cliëntsysteem, diagnoses zijn niet leidend hooguit helpend.

De vraag van de cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt voor ons werk. De cliënt is de opdrachtgever, die zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven voert of weer leert voeren. Vanuit deze visie is het sociale netwerk van onze cliënten zeer belangrijk, wanneer de cliënt dat wil zullen we ook het netwerk betrekken in onze begeleiding.
Daar zijn professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers bij nodig.

“Motivist” wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren. Vanuit deze opdracht benaderen we onze medewerkers op dezelfde wijze als onze cliënten.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Postadres
Brouwer 1
5521 DK, Eersel

    Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd uitsluitend voor de gecontracteerde zorgverlening via Zorgcoöperatie Brabant.