KIES

Kies staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. Kies is een groepstraject, maar delen van de kies methode zetten we ook in bij onze individuele begeleiding.

Kies is een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Kinderen zullen deelnemen aan 8 bijeenkomsten van ieder 1 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt er doormiddel van creatief bezig te zijn, spelen en praten de stem van het kind achterhaald. Bij deelname aan de kiesgroep zijn kinderen elkaars lotgenoten en kunnen ze steun ontvangen/bieden en krijgen ze meer zicht op hun eigen gevoelens en gedachtes. Wat de kinderen zeggen tijdens deze bijeenkomsten wordt niet gedeeld met ouders, behalve wanneer er grote zorgen zijn.

KIES in drie stappen

Voorlichtingsbijeenkomst voor ouders

Ouders krijgen voor de eerste bijeenkomst een voorlichting. Ouders worden niet betrokken en gesproken gedurende de bijeenkomsten. Het is echt een traject enkel en alleen voor de kinderen.

De KIES bijeenkomsten

In totaal zijn er dus 8 kiesbijeenkomsten op onze locatie. Kinderen die deelnemen aan de kies begrijpen de scheiding van hun ouders beter, de band met beiden ouders kan beter worden, de frequentie van het contact met de ouder die ze het minst zien neemt (enigszins) toe. KIES leert kinderen te vertellen en kiezen wat zij nodig hebben. Kinderen leren steun vragen, krijgen zicht op wie ze in vertrouwen kunnen nemen (hulpbronnen ontdekken) en ze kunnen gevoelens en gedachtes beter leren delen.

Evaluatiebijeenkomst ouders

Op het einde van een KIES traject volgt een evaluatie met alle ouders. Deze evaluatie staat vooral in het teken van het delen van ervaringen. Er wordt niet ingegaan op individuele vragen en/of voorbeelden. Ouders leren in deze evaluatiebijeenkomst van elkaar.

Interesse in een KIES traject?

Onze KIES groepen verlopen anders dan de reguliere aanmeldingen, want er moeten genoeg aanmeldingen zijn voordat er een groep kan starten. KIES is sinds 2002 een erkende en door de Universiteit Utrecht onderzochte en effectief bewezen schakel in de keten van jeugdhulp. Corinna is onze gecertificeerde KIES-coach. Haar profiel is hier te bekijken. Heeft u bijvoorbeeld als school of CJG interesse in het opstarten van een KIES groep? Neem dan contact op door ons een mail te sturen op aanmelden@motivist.nl

Meer inhoudelijke informatie over de inhoud en werkwijze van KIES kunt u bespreken met Corinna.


Voorwaarden en uitgangspunten voor KIES

Voorwaarden

  • De richtlijn voor kinderen om deel te kunnen nemen aan KIES is tussen de 6 en 12 jaar.
  • De KIES groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 kinderen.
  • Beide ouders moeten toestemming geven voor deelname.
  • De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer naar onze KIES locatie, Motivist kan hierin niets betekenen.

Uitgangspunt

De mening van kinderen over wat ouders over jou afspreken en regelen, is belangrijk. Als kind mag je er iets van vinden. Dat wil niet zeggen dat er gebeurd wat het kind wil, maar ook niet perse dat er gebeurd wat je ouders willen. Er wordt gekeken wat haalbaar is en wat het beste is voor het kind. We zorgen ervoor dat je als kind je mening kunt geven over wat belangrijk voor je is, zodat volwassenen daar rekening mee kunnen houden.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Postadres
Brouwer 1
5521 DK, Eersel

    Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd uitsluitend voor de gecontracteerde zorgverlening via Zorgcoöperatie Brabant.