Een “Motivist” gelooft in de kwaliteiten en competenties van ieder mens, hoe uitzichtloos en donker je situatie op dit moment ook voor je is. Een “Motivist” gelooft dat iedereen een plek in de samenleving verdient. Een “Motivist” staat naast je en ondersteunt jou op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en financiën. Vanuit positiviteit, motiveert een “Motivist” ook jou tot het aanpakken van je uitdagingen.
Kortom, dankzij een Motivist voel jij je ook weer krachtig!
“Motivisten” zijn via de WMO en Jeugdwet werkzaam in nagenoeg alle gemeenten van Zuidoost-Brabant.

Missie

“Motivisten” sluiten, zoveel als mogelijk, aan op de leefwereld van onze individuele cliënten. Door daadwerkelijk present te zijn in zijn/haar leefwereld faciliteren we groei en ontwikkeling.

Visie

“Motivist” heeft een duidelijke visie op zorg, deze visie is samen te vatten in een drietal uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen samen met onze missie het DNA van onze organisatie.

Kern

Uitvoering aan onze missie geven we op basis van de volgende kernwaarden:

(Gast)Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Verbondenheid.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Postadres
Brouwer 1
5521 DK, Eersel

    Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd uitsluitend voor de gecontracteerde zorgverlening via Zorgcoöperatie Brabant.