Missie, visie en kernwaarden

Missie

“Motivisten” sluiten zoveel als mogelijk aan op de leefwereld van onze individuele cliënten, door daadwerkelijk present te zijn in zijn/haar leefwereld faciliteren we groei en ontwikkeling. Wij streven naar een klantgerichte benadering zonder oordeel: mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt vormen te allen tijde het uitgangspunt van onze dienstverlening.

Visie

Motivist heeft een duidelijke visie op zorg, deze visie is samen te vatten in een drietal uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen samen met onze missie het DNA van onze organisatie.

 • Goede zorg kan alleen gegeven worden door daadwerkelijk in de leefwereld van cliënten aanwezig te zijn en dit onvoorwaardelijk te blijven doen.
 • Goede zorg stemt vakinhoudelijke kennis af op de relatie met de cliënt, het start met de relatie.
 • Goede zorg start met het zien en uitgaan van de kwaliteiten van de cliënt/ cliëntsysteem, diagnoses zijn niet leidend hooguit helpend.

De vraag van de cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt voor ons werk. De cliënt is de opdrachtgever, die zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven voert of weer leert voeren. Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de cliënt en zijn sociale netwerk. Desgewenst ondersteunen wij, in samenspraak met familie en relaties, de cliënt hierbij. Daar zijn professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers bij nodig. Motivist wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren, vanuit deze opdracht benaderen we onze medewerkers op dezelfde wijze als onze cliënten.

Kernwaarden

Uitvoering aan onze missie geven we op basis van de volgende kernwaarden: (Gast)Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Verbondenheid

 • (Gast)Vrijheid;               
  Iedere cliënt heeft het recht zelf keuzes te maken. Gastvrijheid staat in alle zorg- en dienstverlening voorop. De cliënt voelt zich thuis en wordt op hartelijke en respectvolle wijze benaderd.
 • Gelijkwaardigheid;         
  Iedere cliënt wordt met respect voor zijn of haar opvattingen benaderd. 
 • Verbondenheid;            
  Het belang van het opbouwen van een begeleidingsrelatie richting de cliënt en indien nodig het verbeteren/vergroten van diens (sociale) netwerk is essentieel. 

Onze missie, visie en kernwaarden kunnen worden samengevoegd in een aantal doelstellingen:

 • Het benaderen van de cliënt vanuit presentie staat voorop: we richten ons op de opbouw/ verbetering en instandhouding van de relatie met de cliënt en zijn sociale netwerk/omgeving;
 • Leveren van maatwerk op basis van de vraag van de cliënt;
 • Wij helpen de cliënt op weg naar de juiste zorg;
 • Cliënten ervaren daadwerkelijke betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers;
 • Deskundigheid van de zorgverleners voldoet aan de eisen van deze tijd;
 • We bieden kwalitatief goede zorg en stimuleren keuzevrijheid in een aangename omgeving.

In het kader van de kernwaarde ‘gelijkwaardigheid’ hanteren wij het diversiteitsbeleid. 

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Postadres
Brouwer 1
5521 DK, Eersel

  Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd uitsluitend voor de gecontracteerde zorgverlening via Zorgcoöperatie Brabant.