Jeugd

Gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding krijgt een gezin opvoedondersteuning van een Motivist. De “Motivist” zal samen met het gezin de hulpvragen in kaart brengen en samen doelen opstellen. Samen met de “Motivist” wordt er doelgericht gewerkt aan het vergroten van de veiligheid, het aanleren/afstemmen van (opvoed)vaardigheden, maar ook het activeren en versterken van het sociale netwerk. “Motivist” biedt gezinsbegeleiding voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar (soms tot 23 jaar in het kader van verlengde jeugdwet), waarbij er sprake is van één of meerdere opvoedingsvragen van de ouders. Normaliseren, afstemmen en werken vanuit de presentiebenadering is hierbij ten alle tijde het uitgangspunt. Uiteindelijk zullen we, waar het kan, loslaten en ons steeds verder terugtrekken om de maximale kracht uit het gezin te halen. Iedere hulpvraag is uniek en vereist maatwerk. We kijken samen naar welke manier het beste past.

(Echt)scheidings hulpverlening

Begeleide omgang
Motivist heeft een omgangshuis, een neutrale en een veilige plek waar het kind centraal staat. In dit omgangshuis kan de ‘niet-verzorgende ouder’ zijn/haar kind(eren) onder professionele begeleiding ontmoeten. Het doel van begeleide omgang is de niet verzorgende ouder (weer) in contact laten komen met zijn of haar kind(eren) en eventueel opvoedvaardigheden trainen. Het kind staat altijd centraal in het herstellen van het contact. De omgang kan vanuit een verplicht of vrijwillig kader ontstaan. Onze visie is dat er vanuit het omgangshuis toegewerkt wordt naar omgang thuis.

Zo ziet de woonkamer voor de omgangen eruit

Ouderschap vormgeven na de scheiding
Bij een scheiding spelen emoties als teleurstelling, frustratie, woede en verdriet een rol. In een scheiding lukt het ouders niet altijd om de strijd buiten de kinderen te houden. Ze worden in meer of mindere mate deel van het ‘gevecht’.

In onze aanpak bij de ouderbemiddeling staat het belang van het kind, in centraal. Daarnaast kijken wij vanuit die positie, samen met ouders, hoe zij hun ouderschap in gezamenlijkheid kunnen invullen en (re)organiseren. Er wordt binnen de ouderbemiddeling o.a. aandacht besteed aan het oplossen van praktische en emotionele knelpunten. We richten ons daarbij met name op de communicatiepatronen tussen ouders en aan het herstel van vertrouwen.

Het doel is om ervoor te zorgen dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. Indien gewenst zal de bemiddeling afgerond worden middels het opstellen van een (hernieuwd) ouderschapsplan. In dit ouderschapsplan staan alle afspraken tussen ouders die te maken hebben met de opvoeding en ontwikkeling van het kind.

Zo ziet de spelkamer voor de kindgesprekken eruit

Kind Begeleiding
Wanneer er strijd en conflicten zijn tussen ouders na een (echt)scheiding kan uw kind behoorlijk klem komen in loyaliteit tussen zijn/haar ouders. In gesprekken met een begeleider kan het kind zijn/haar gevoelens uiten en praten over de scheiding. De coach ondersteunt het kind zodat het hulp durft te vragen, de scheiding van zijn ouders een plekje kan geven en beter kan omgaan met de scheiding.  

Door kindercoaching krijgt uw kind een stem, kan uw kind zijn/haar gevoel over de scheiding kwijt en wordt uw kind versterkt in het omgaan met de strijd die er speelt tussen zijn/haar ouders. 

Kindbegeleiding kan ook worden ingezet als er sprake is van onveiligheid thuis of wanneer het kind een ouder niet meer wil zien.

KIES

Kies staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. Kies is een groepstraject, maar delen van de kies methode kunnen ook individueel gegeven worden.

Kies is een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Kinderen zullen deelnemen aan 8 bijeenkomsten van ieder 1 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt er doormiddel van creatief bezig te zijn, spelen en praten de stem van het kind achterhaald. Bij deelname aan de kiesgroep zijn kinderen elkaars lotgenoten en kunnen ze steun ontvangen/bieden en krijgen ze meer zicht op hun eigen gevoelens en gedachtes. Wat de kinderen zeggen tijdens deze bijeenkomsten wordt niet gedeeld met ouders, behalve wanneer er grote zorgen zijn.

Ouders krijgen voor de eerste bijeenkomst een voorlichtingsbijeenkomst en na de 8 bijeenkomsten is er een evaluatiebijeenkomst. Ouders worden niet betrokken bij de kinderbijeenkomsten, het is echt een traject voor het kind.

Kinderen die deelnemen aan de kies begrijpen de scheiding van hun ouders beter, de band met beiden ouders kan beter worden, de frequentie van het contact met de ouder die ze het minst zien neemt (enigszins) toe. KIES leert kinderen te vertellen en kiezen wat zij nodig hebben. Kinderen leren steun vragen, krijgen zicht op wie ze in vertrouwen kunnen nemen (hulpbronnen ontdekken) en ze kunnen gevoelens en gedachtes beter leren delen.

Voorwaarden om mee te kunnen doen aan de kies groepsbijeenkomsten zijn:

  • Richtlijn: leeftijd kind 6 – 12 jaar.
  • De groep kan starten met minimaal 6 kinderen en de groep zit vol bij maximaal 8 kinderen. Is het minimale aantal van 6 aanmeldingen nog niet bereikt, dan wordt het kind op een wachtlijst gezet.
  • KIES is kosteloos voor ouders.
  • Ouders moeten beiden toestemming geven om het kind te laten deelnemen.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Postadres
Brouwer 1
5521 DK, Eersel

    Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd uitsluitend voor de gecontracteerde zorgverlening via Zorgcoöperatie Brabant.