Bereikbaarheidsdienst:
06 - 82 90 34 73

Kernwaarden

Uitvoering aan onze missie geven we op basis van de volgende kernwaarden:

(Gast)Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Verbondenheid

 • (Gast)Vrijheid;                
  Iedere cliënt heeft het recht zelf keuzes te maken. Gastvrijheid staat in alle zorg- en dienstverlening voorop. De cliënt voelt zich thuis en wordt op hartelijke en respectvolle wijze benaderd.
 • Gelijkwaardigheid;         
  Iedere cliënt wordt met respect voor zijn of haar opvattingen benaderd. 
 • Verbondenheid;            
  Het belang van het opbouwen van een begeleidingsrelatie richting de cliënt en indien nodig het verbeteren/vergroten van diens (sociale) netwerk is essentieel. 

Onze missie, visie en kernwaarden kunnen worden samengevoegd in een aantal doelstellingen:

 • Het benaderen van de cliënt vanuit presentie staat voorop: we richten ons op de opbouw/verbetering en instandhouding van de relatie met de cliënt en zijn sociale netwerk/omgeving;
 • Leveren van maatwerk op basis van de vraag van de cliënt;
 • Wij helpen de cliënt op weg naar de juiste zorg;
 • Cliënten ervaren daadwerkelijke betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers;
 • Deskundigheid van de zorgverleners voldoet aan de eisen van deze tijd;
 • We bieden kwalitatief goede zorg en stimuleren keuzevrijheid in een aangename omgeving.

In het kader van de kernwaarde ‘gelijkwaardigheid’ hanteren wij het diversiteitsbeleid. 

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Buiten kantooruren zijn we, in geval van nood,
bereikbaar op 06 – 82 90 34 73