Missie

“Motivisten” sluiten, zoveel als mogelijk, aan op de leefwereld van onze individuele cliënten. Door daadwerkelijk present te zijn in zijn/haar leefwereld faciliteren we groei en ontwikkeling. Wij streven naar een klantgerichte benadering zonder oordeel: mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt vormen te allen tijde het uitgangspunt van onze dienstverlening.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Postadres
Brouwer 1
5521 DK, Eersel

    Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd uitsluitend voor de gecontracteerde zorgverlening via Zorgcoöperatie Brabant.